FROM COLOMBO

colombo
  • Colombo – Kalutara – Katukurunda Junction- Mathugama – Agalawatta – Lathpandura – Molkawa – Kelinkanda – 92KM
  • Colombo – Piliyandala – Horana – Ballapitiya – Bulathsinhala (Clock Tower) – Molkawa – Kelinkanda – 77KM
  • Colombo – Piliyandala – Horana – Ingiriya – Nambapana Juntion – Eagaloya oya – Molkawa – Kelinkanda – 72KM

FROM RATNAPURA

rathnapura
  • Colombo – Kalutara – Katukurunda Junction- Mathugama – Agalawatta – Lathpandura – Molkawa – Kelinkanda – 92KM
  • Colombo – Piliyandala – Horana – Ballapitiya – Bulathsinhala (Clock Tower) – Molkawa – Kelinkanda – 77KM

FROM GALLE

galle
  • Galle – Aluthgama – Mathugama – Agalawatta – Lathpandura – Molkawa – Kelinkanda – 104KM

FROM BENTOTA

bentota
    Bentota – Mathugama – Agalawatta – Lathpandura Junction – Kelinkanda – 54KM